Khách hàng & Đối tác

CÔNG TY TNHH SOGEC

                          

Năm 2019, Công ty TNHH Năng lượng khí Sojitz Osaka được thành lập bởi Osaka Gas Singapore Pte. Ltd. (công ty con của Osaka Gas Co., Ltd.), Tập đoàn Sojitz và Công ty TNHH Sojitz Vietnam.
Họ cung cấp khí tự nhiên tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.
Sojitz Osaka Gas Energy cung cấp các dịch vụ năng lượng có giá trị gia tăng cao cho người sử dụng công nghiệp bằng cách kinh doanh cung cấp khí đốt tự nhiên bao gồm lắp đặt và vận hành thiết bị cung cấp khí đốt tự nhiên.