Tổng quan dự án

TỔNG QUAN DỰ ÁN

- Khu Công Nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 rộng 1,046ha được chia làm 3 giai đoạn. Với vị trí chiến lược cách Cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải 2 km, kết hợp với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 là nơi đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư.
- Ngành nghề thu hút: mở cửa cho tất cả các ngành có thể kích hoạt lợi thế của Cảng biển nước sâu Cái Mép và nguồn tài nguyên phong phú (Điện, Khí tự nhiên, Nước...) như công nghiệp nặng, hóa chất, thiết bị y tế, dược phẩm, thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ...
- Thời gian bàn giao đất: theo yêu cầu của nhà đầu tư.
- Gần nguồn cung cấp các nguyên liệu sau: sắt, thép, hóa dầu (PP, PE)...
- Khu Công Nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 là Khu Công Nghiệp chuyên sâu duy nhất tại Việt Nam được Chính phủ Việt Nam thành lập vào tháng 12 năm 2014.

 - 2 lợi ích của Khu Công Nghiệp chuyên sâu:

> Mở rộng thời gian thuê đất thông thường từ 50 năm lên 70 năm. Đối với PM3, giấy phép được cấp từ năm 2007, nên trên thực tế, thời hạn thuê đất khoảng 57 năm đến ngày 20 tháng 12 năm 2077 và tiền thuê đất trở nên rẻ hơn.

> Miễn tiền thuê đất 20 năm sau khi Khu công nghiệp hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động từ 2018.

Cơ sở hạ tầng

Đất Công nghiệp

Đất Công nghiệp

Đất Công nghiệp

View morearrow_right_alt
Khu dân cư, villa / Sân golf

Khu dân cư, villa / Sân golf

Khu dân cư, villa / Sân golf

View morearrow_right_alt
Cảng cạn (ICD)

Cảng cạn (ICD)

Cảng cạn (ICD)

View morearrow_right_alt
Hệ thống Cảng nước sâu Quốc tế Cái Mép Thị Vải

Hệ thống Cảng nước sâu Quốc tế Cái Mép Thị Vải

Hệ thống Cảng nước sâu Quốc tế Cái Mép Thị Vải

View morearrow_right_alt
Trạm Gas

Trạm Gas

Nhà điện

Nhà điện

Nhà máy xử lý nước thải

Nhà máy xử lý nước thải

Nhà máy xử lý nước thải

View morearrow_right_alt

Trung tâm dịch vụ