CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH PHÚ MỸ HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY NHÀ CHO HỘ GIA ĐÌNH KHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Hôm nay, ngày 12/11/2021, chúng tôi đã làm lễ bàn giao nhà cho chị Liên thuộc diện hộ khó khăn của vùng Phú Mỹ. Buổi lễ do Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ và UBMTTQVN phường Phước Hòa phụ trách. Hàng năm, chúng tôi quyên góp kinh phí để giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Phú Mỹ.

 

Một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi là đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương thông qua việc cung cấp các giá trị cho khách hàng và đối tác. Nếu không có sự hỗ trợ từ cộng đồng, nỗ lực của chúng tôi sẽ trở nên vô nghĩa. Chúng tôi tiếp tục dịch vụ cộng đồng này và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau phát triển!