Khu công nghiệp Chuyên sâu Phú Mỹ 3 đạt top 10 doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu năm 2021

Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2021 ghi nhận và biểu dương tinh thần cống hiến, đóng góp của các đơn vị, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là những doanh nghiệp chống chọi với dịch bệnh, phát triển kinh tế hiệu quả, có tầm nhìn xa và tư duy sáng tạo. Đơn vị tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

 

Giải thưởng Việt Nam 2021 “do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Trung tâm Phát triển và Thương hiệu Doanh nghiệp Việt Nam, Liên hiệp Khoa học và Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức thường niên.

Tại chương trình, các chuyên gia chia sẻ rằng Covid-19 đã tác động lớn đến kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam, làm gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất, lưu thông hàng hóa, thiếu nhân lực và nguyên liệu. Dòng tiền cạn kiệt, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm ngừng hoạt động, thu hẹp quy mô. Nhưng trong cuộc chiến đó, các doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức phát huy tinh thần, ý chí quật cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để phát triển bền vững.

Đây là một vinh dự cho chúng tôi khi có được giải thưởng này và điều này đã xảy ra bởi vì tất cả sự hỗ trợ và hợp tác mạnh mẽ từ các khách hàng và đối tác tuyệt vời của chúng tôi.

Chúng tôi hứa rằng chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn!


Nguồn: Top 10 doanh nghiệp, thương hiệu tiêu biểu Việt Nam 2021