WEBINAR: Bà Rịa Vũng Tàu: Trung tâm Logistics và Công nghiệp tiếp theo tại miền Nam Việt Nam

Nội dung:


• Giới thiệu - Andrew Lee
• Đại diện Savills : Nền công nghiệp Việt Nam: Cơ hội  & Viễn cảnh sau Covid-19

  Mazars Vietnam trình bày:  Đầu tư và xem xét về thuế khi đầu tư vào Việt Nam

• Khu công nghiệp Chuyên sâu Phú Mỹ 3 trình bày: Ba Ria-Vung Tau: Trung tâm Logistic và Công nghiệp tiếp theo tại Miền Nam Việt Nam
• Q&A

Thời gian: Ngày 01 tháng 09 năm 2020 02:00 CH , Vietnam      

Xin vui lòng đăng ký qua link:   https://zoom.us/webinar/register/7515982624167/WN_BTYZhsfRRX6SUTt0OjUMmA