Khách hàng & Đối tác

Hiệp hội Doanh nghiệp Anh (BBGV)

British Business Group Vietnam (“BBGV”), khởi đầu là một câu lạc bộ tiệc trưa vào năm 1991, được cấp phép lần đầu tiên vào năm 1998. Họ là Tập đoàn Kinh doanh Nước ngoài đầu tiên được công nhận chính thức tại Việt Nam.
BBGV hiện có hơn 450 thành viên. Họ tự hào về sự thân thiện và dễ gần. Mục tiêu chính của BBGV là thúc đẩy lợi ích kinh doanh của các thành viên tại Việt Nam, thông qua các sự kiện kinh doanh và xã hội khác nhau.
Hoạt động của BBGV nhằm mục đích tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ thương mại tốt hơn giữa các công ty Anh và Việt Nam thông qua các dịch vụ kết nối thương mại.