Khách hàng & Đối tác

Công ty TNHH năng lượng khí Sojitz Osaka

Năm 2019, Công ty TNHH năng lượng khí Sojitz Osaka được thành lập bởi Osaka Gas Singapore Pte. Ltd. (Công ty con của Công ty TNHH Osaka Gas), Sojitz Corporation và Công ty TNHH Sojitz Vietnam.

Họ đang cung cấp khí tự nhiên tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Công ty TNHH năng lượng khí Sojitz Osaka cung cấp các dịch vụ năng lượng có giá trị gia tăng cao cho người sử dụng công nghiệp bằng cách tiến hành kinh doanh cung cấp khí đốt tự nhiên bao gồm lắp đặt và vận hành các thiết bị cung cấp khí đốt tự nhiên.