Khách hàng & Đối tác

Công ty KDDI Việt Nam

KDDI Việt Nam được thành lập vào tháng 3 năm 2020, họ có Văn phòng chính tại Hà Nội và văn phòng chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Họ là công ty con của Tập đoàn KDDI, nhà cung cấp giải pháp CNTT và truyền thông lớn của Nhật Bản. KDDI Việt Nam cung cấp các dịch vụ giải pháp ICT toàn cầu và địa phương, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh doanh tại Việt Nam bằng cách sử dụng tinh thần đồng đội chặt chẽ với Trụ sở chính, Singapore (Trụ sở chính trong khu vực) và các công ty con khác trong khu vực này.
Bên trong Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, cáp quang được chôn dưới khu công nghiệp và dịch vụ quản lý Internet do KDDI cung cấp.