DỰ ÁN CẤP MỚI VÀO KCN Ở TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TĂNG 15%

Báo cáo của Ban Quản lý các KCN tỉnh BRVT cho biết, từ đầu năm đến nay, các KCN đã thu hút thêm 39 dự án đầu tư, đạt gần 115% kế hoạch năm. Tổng vốn thu hút 849,92 triệu USD, đạt 81% kế hoạch.

Một vài dự án trong  KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 

Với các lợi thế và tiềm năng sẵn có, cùng với việc dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, các nhà đầu tư mới đã tích cực tìm hiểu và nghiên cứu khảo sát, đăng ký dự án đầu tư vào các KCN tỉnh. Ngoài ra, các KCN thu hút đa dạng ngành nghề, lĩnh vực như gia công cơ khí, cơ khí chế tạo; sản xuất các sản phẩm từ thép, từ nhựa, từ cao su, từ giấy; gia công sản phẩm điện, điện lạnh; sản xuất sợi… cũng là lợi thế thu hút đầu tư.

Đến nay, tại các KCN của tỉnh có 544 dự án đầu tư còn hiệu lực, bao gồm 274 dự án trong nước và 270 dự án FDI. Tổng diện tích đất thuê là 3.342ha, đạt tỷ lệ lấp đầy là 57,07% trên tổng số KCN và 67,84% trên tổng số KCN đã hoàn thiện xây dựng hạ tầng (13 KCN).

Nguồn: baobariavungtau