Khách hàng & Đối tác

CÔNG TY TNHH IGUACU VIỆT NAM

  

 

Ngoài dự án sản xuất giấy bao bì KOA, Tập đoàn Marubeni Corporation còn đầu tư dự án sản xuất bột cafe hòa tan tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 với diện tích 14ha, sản lượng dự kiến 16,000 tấn/năm và tương lai sẽ tăng lên gấp đôi, tổng vốn đầu tư đăng ký là 115 triệu USD. Đây là dự án sản xuất bột cafe hòa tan thứ hai trên thế giới của Marubeni sau nhà máy Iguacu tại Brazil. 

Ngoài dự án sản xuất giấy bao bì KOA, Tập đoàn Marubeni Corporation còn đầu tư dự án sản xuất bột cafe hòa tan tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 với diện tích 14ha, sản lượng dự kiến 16,000 tấn/năm và tương lai sẽ tăng lên gấp đôi, tổng vốn đầu tư đăng ký là 115 triệu USD. Đây là dự án sản xuất bột cafe hòa tan thứ hai trên thế giới của Marubeni sau nhà máy Iguacu tại Brazil.