Khách hàng & Đối tác

Nikken Sekkei

Tại Nikken Sekkei, họ thực hiện cách tiếp cận tích hợp đối với các dự án của mình như một công ty dịch vụ chuyên nghiệp.
Trên tất cả các lĩnh vực thiết kế kiến trúc nội bộ: thiết kế đô thị, nghiên cứu, lập kế hoạch và tư vấn - các nhóm của họ làm việc cộng tác để đưa ra các giải pháp tốt hơn cho khách hàng.
Kể từ khi thành lập vào năm 1900, họ đã hoàn thành hơn 25.000 dự án, tại hơn 250 thành phố, trên 50 quốc gia. Nikken là một tập đoàn tư vấn chuyên nghiệp toàn diện cung cấp các giải pháp dịch vụ tích hợp cho nhiều quy hoạch, thiết kế và quản lý.
Quy hoạch tổng thể và Thiết kế khu dân cư Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 do Nikken Sekkei cung cấp.