Khách hàng & Đối tác

Công ty TNHH Kobelco Eco-Solutions Việt Nam

Việt Nam là quốc gia có ý thức bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn xử lý nước thải công nghiệp tương đối cao. Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCNCS Phú Mỹ 3 do Kobelco Eco-Solutions thiết kế và thi công. Đây là nhà máy xử lý nước thải được xây dựng đầu tiên tại BRVT với tiêu chuẩn xử lý nước thải loại A, đây là tiêu chuẩn nước thải khắt khe nhất trong Quy chuẩn quốc gia Việt Nam.

Giai đoạn 1 với công suất xử lý (9.000 m3 / ngày) đã hoàn thành vào tháng 2/2017 và hiện đang đi vào hoạt động. Trong tương lai, công suất xử lý sẽ được mở rộng lên 45.000 m3 / ngày đêm.
Với công trình xử lý nước thải hiệu suất cao này, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã hiện thực hóa hoạt động thân thiện với môi trường.

Kobelco Eco-Solutions Việt Nam cũng cung cấp số lượng lớn các công trình xử lý nước thải riêng lẻ cho các khách hàng thuê trong Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, đồng thời cung cấp dịch vụ vận hành và bảo trì theo yêu cầu của khách hàng.